Security & Safety

Bureau International Maritime
Contact : Patrick Steenacker

96, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg

Société nationale de certification et d’homologation
Contact : Bernard Pauly

11, rue de Luxembourg L-5230 Sandweiler

Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg
Contact : Rik De Petter

Mechelsesteenweg 128-136 B-2018 Antwerpen

DNV GL
Contact : Roland Brück

7a, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg